top of page

MILJÖPOLICY & KVALITET

HJÄLP IDAGS MILJÖPOLICY ÄR DJUPT FÖRANKRAD I HELA VÅR VERKSAMHET.

 • Vi använder enbart miljömärkta kemikalier vid ordinarie städning

 • Se till att begränsa användningen av kemikalier genom tydliga arbetsinstruktioner och doseringsanvisningar

 • Minska utsläpp av koldioxid genom att planera vår rutt väl och samordna transporter

 • Vi källsorterar avfall och ser till att avfallsmängden hålls nere genom att välja varor utan onödigt emballage

 • Vi strävar efter att köpa in lokalt producerade produkter för att undvika långa transporter av varor

 • Vårt miljöarbete implementeras i hela organisationen och efterlevs av alla medarbetare

Trimming the Grass

KVALITET

Genom vår professionalism lyfter vi de hushållsnära tjänsterna till ett högre plan. Våra kunder lämnar över sina hem i våra händer. Det är vårt uppdrag att hantera det omsorgsfullt och på ett för både kunden och företaget så lönsamt sätt som möjligt.

TRYGGHET & SÄKERHET

Trygghet är en ledstjärna för all verksamhet som bedrivs av Hjälp idag. Det är väldigt viktigt för oss att du skall känna dig trygg och säker varje gång du väljer att anlita Hjälp idag.

Trygghet är en ledstjärna för all verksamhet som bedrivs av Hjälp idag. Det är väldigt viktigt för oss att du skall känna dig trygg och säker varje gång du väljer att anlita Hjälp idag.

Vi erbjuder:

 • Personlig service med egen kontaktperson (unik tjänst)

 • Personlig presentation av den som skall arbeta hos er

 • Arbetsbeskrivningar med tydliga instruktioner

 • Avstämningsmöten för att kontrollera kvaliteten

 • Fortlöpande internutbildning av personalen

 • Kontroll av all personal i belastningsregister

 • Ansvarsförsäkring upp till 10 miljoner

 • Avtal med låssmed

 • Tystnadsplikt och sekretessavtal

 • Olycksfallsförsäkring på vår personal

 • Vid byte av personal informeras ni när det kommer någon ny

Holding Hands

Vi kommer att göra allt för att de tjänster vi levererar skall leva upp till dina och våra högt ställda förväntningar.

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER

bottom of page